Szczyrkówka
Szczyrk na eholiday

Regulamin


REGULAMIN DOMEK-SZCZYRK UL. KASZTANOWA 38

Przed rezerwacją proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym domu, rezerwując pobyt Gość przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu:
 1. Rezerwacja staje się aktywna, gdy zostanie wpłacony zadatek w wysokości 30% całej kwoty za pobyt. Należy ją wpłacić w ciągu 2 dni od momentu rezerwacji, potwierdzonej e-mailem przez właściciela. Rezerwacje telefoniczne wymagają potwierdzenia e-mailowego przez osobę rezerwującą i nie będą aktywne do momentu otrzymania e-maila przez właściciela i spełnienia wymogu wpłaty zadatku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją domu oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
  Pozostałe 70% kwoty pobytu należy uiścić w dniu przyjazdu.
 3. Zapis pkt. 2 nie stosuje się do osób dokonujących rezerwacji i przyjeżdzających tego samego dnia. Wtedy Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w całości w dniu przyjazdu.
 4. Doba rozpoczyna się od godz. 16.00, a kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
  Minimalny pobyt to 2 doby w niskim sezonie. W wysokim sezonie (lato, zima) pobyty od soboty do soboty.
  Przyjazd Gości nie później niż do godz. 19.00. Godziny przyjazdu i wyjazdu mogą być elastyczne w sytuacji braku obłożenia.
 5. Dom wynajmuje się z przeznaczeniem na pobyt wypoczynkowy. W domu nie może przebywać więcej osób niż wskazane w rezerwacji. Max liczba osób, które mogą przebywać w domu to 10 osób (wliczone są tu również dzieci w wieku od 2 lat).
  Przebywanie w domu większej liczby osób bez uzgodnień z właścicielem spowoduje wykwaterowanie wszystkich Gości bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres wypoczynku. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 6. Osoba rezerwująca dom nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata należna za pobyt.
 7. Nie udostępniam domu młodzieży, studentom. Preferujemy pobyty rodzinne.
 8. Osoby nieobjęte rezerwacją (zadeklarowane) nie mogą przebywać w domu od godz. 22.00 do 8.00
 9. Zabrania się wprowadzania do domu zwierząt domowych i innych.
 10. Na terenie domu obowiązuje całkowity zakaz palenia, palenia świec, itp. jak i na terenie posesji zakazuje się palenia otwartego ognia, petard, sztucznych ogni, rozpalenie grilla może odbywać się w bezpiecznej odległości od domu.
 11. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru wszelkich przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem. Zaleca się przed wyjściem skontrolowanie stanu domu pod tym względem oraz całkowite wyłączenie światła.
 12. Dom wyposażony jest w przydomową oczyszczalnię ścieków, wobec czego nie należy do toalety wrzucać rzeczy mogących doprowadzić do zatkania całego systemu.
 13. W okolicy domu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
  Goście przebywający w domu nie mogą zakłócać codziennego rytmu życia mieszkańców domów sąsiadujących z domem wynajmowanym. W sytuacji interwencji policji, straży miejskiej, straży pożarnej itp. służb spowoduje wykwaterowanie wszystkich Gości bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres wypoczynku. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 14. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, w tym powstałe w domu i jego wyposażeniu, spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób przebywających w domu.
 15. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe na terenie domu i posesji na rzecz Gości jak i osób przebywających na terenie domu jak i posesji.
 16. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się mienie Gości na terenie domu jak i posesji.
 17. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w kwocie 400 zł na zabezpieczenie ewentualnych szkód wyrządzonych w domu lub znajdującym się w nim mieniu. Kaucję należy wpłacić w dniu przyjazdu. Nie wpłacenie kaucji będzie się wiązało z odstąpieniem od rezerwacji i nie wydaniem kluczy osobie rezerwującej. Kaucja będzie pomniejszona również w sytuacji nie posprzątania domu o kwotę 100 zł.
 18. Opłata klimatyczna pobierana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą opłatą ustaloną przez Urząd Miejski w Szczyrku w momencie meldunku Gości.
 19. Kaucja zostanie zwrócona osobie rezerwującej bezpośrednio po dokonaniu przez nią zwrotu domu w stanie nienaruszonym i posprzątanym, chyba że zostały wyrządzone szkody w domu lub znajdującym się w nim mieniu - w takim przypadku kaucja w odpowiedniej części zostanie przeznaczona na pokrycie szkody, a w pozostałej części zwrócona osobie rezerwującej, gotówką bądź przelewem na konto wskazane przez osobę rezerwującą.
 20. Osoba rezerwująca oświadcza, iż dom wynajmuje w celach turystyczno-rekreacyjnych i że na terenie domu jak i posesji nie będą organizowane głośne imprezy typu kawalerski, panieński, urodziny itp. Nie zastosowanie się do tego oświadczenia spowoduje natychmiastowe wykwaterowanie wszystkich osób, bez zwrotu kosztów za pobyt.

 

Serdecznie zapraszamy!


U nas w przytulnej i miłej atmosferze możesz spędzić: urlop, ferie, weekendy.


Rezerwacja domku:

+48 608 423 349

Czekamy na Ciebie przez cały rok!

 wyszukiwarka oferty na urlop w Polsce

  Oferta - Cennik - Regulamin - Okolica - Galeria zdjęć - Rezerwacje - Kontakt

Copyright © 2011-2013 domek-szczyrk.pl | All rights reserved  
projekt i wykonanie: KOSLeR